WWW.HORIZONT-NARE.COM
© HORIZONT-NARE s.r.o., Vodní 342/5, 737 01 Český Těšín. horizont-nare@horizont-nare.com postmaster@horizont-nare.com www.horizont-nare.com
Jsme vysoce kvalifikovaní a zkušení specialisté s celorepublikovou působností na komplexní řešení problémů s Vašimi přístupy do objektů a s bariérami v objektech, a to pomocí našich špičkových produktů a služeb.

Volejte zdarma na 800 10 10 73. ID Datové schránky: txcan4b.

Hlavní odborný poradce pro volbu vhodného zařízení: +420 605 915 150

Výhody spolupráce

Naše společnost má

označení Chráněná dílna.

Využívejte výhody obchodního partnerství s organizací nesoucí označení " Chráněné pracoviště - dílna " Každý zaměstnavatel, který zaměstnává 25 a více zaměstnanců má - podle Zákona ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti - Sbírka: 435/2004 - povinnost zaměstnat 4 % zaměstnanců se změněnou pracovní schopností (ZPS). Za nesplnění této solidární povinnosti je nutné uhradit odvod (za rok 2015 ve výši 62 948 Kč, za rok 2016 stoupne na částku 64 758 Kč za jednoho zaměstnance se zdravotním postižením). Alternativou zaměstnání OZP je tzv. náhradní plnění povinného podílu ve smyslu § 81 zákona č. 435/2004 Sb., možnost nákupu výrobků nebo služeb od zaměstnavatele více než 50 % OZP (v hodnotě odpovídající na uhrazené faktuře částce 181 321 Kč v roce 2016 za jednoho OZP). Uvedené způsoby je možno vzájemně kombinovat a zahrnout do ročního hlášení pro Úřad práce. Počty zaměstnanců pro účely výpočtů se sledují v průměrném přepočteném počtu, podrobnosti upravuje § 18 vyhlášky MPSV ČR č. 518/2004 Sb. V zájmu omezení tzv. “přefakturace“ obsahuje zákon 2 limity poskytnutého náhradního plnění: ​limit poskytnutého náhradního plnění všem odběratelům v kalendářním roce (částka 932 508 Kč násobená přepočteným počtem OZP zaměstnaných u poskytovatele náhradního plnění za předchozí kalendářní rok), roční limit poskytnutého náhradního plnění každému jednotlivému odběrateli (násobek 181 321 Kč a skutečného počtu zaměstnaných OZP u poskytovatele za předchozí kalendářní rok). V praxi doporučujeme zajistit si od poskytovatele náhradního plnění vhodné záruky nebo alespoň prohlášení o dodržení zákonných limitů. Poslední možností, která je spíše sankcí, je finanční odvod do státní pokladny dle ustanovení tohoto zákona. Zaměstnavatelé - máte více než 25 zaměstnanců ? Než platit odvody (pokuty) státu, je lepší si u firmy Horizont-Nare s.r.o. objednat zboží či služby, které byste stejně kupovali a tím zároveň šetřit !!!

Pronájem pomůcek.

Pokud nedostanete příspěvek na zvláštní pomůcku z důvodu značného zpřísnění podmínek pro její uznání, nabízíme Vám možnost pronájmů schodolezů, závěsných systémů, schodišťových sedaček a plošin. Schodolez - podle konkrétního typu od 2850,- Kč do 4500,- Kč/měsíc. Závěsné systémy - podle konkrétního typu a rozsahu instalace od 4000,- Kč do 6000,- Kč/měsíc. Schodišťové sedačky a plošiny - podle konkrétního typu od 5000,- Kč do 10000,- Kč/měsíc Vhodné zařízení Vám bezplatně předvedeme na místě naším odborným poradcem nebo Vás seznámíme s jeho parametry a způsobem užití. Konkrétní cenovou nabídku na měsíční paušální platbu za zapůjčení pomůcky Vám sdělíme po konzultaci na místě použití. Inicializační poplatek za uvedení zařízení do provozu je hrazen podle konkrétního typu ve výši od 1000,- Kč do 10000,- Kč. Se zájemcem se uzavírá smlouva o výpůjčce dle Občanského zákoníku.

Provádíme poradenskou

činnost firmám i

soukromým subjektům.

Naše společnost zcela bezplatně a nezávazně pomáhá soukromým osobám, tedy hlavně handicapovaným klientům, s odstraněním jejich potíží s bariérami. Pokud nás kontaktuje zájemce ze strany společností, které mají zakázku nebo o ni soutěží, jejichž součástí je i odstranění architektonické bariéry pomocí zdvihací plošiny, výtahu nebo rampy, tak i těmto společnostem nabízíme bezplatnou a nezávaznou pomoc. V rámci této pomoci provádíme jak návrhy provedení, tak cenové nabídky, které subjekt následně používá ve výběrových řízeních, tak předvádíme naše výrobky přímo na místě u klienta, provádíme poradenskou pomoc s vyřizováním příspěvku na mobilitu u Úřadu práce a zhotovujeme i projekty a cenové nabídky, které tento klient potřebuje k podání své žádosti.